Home
Groen Doen
Duurzaam Werkt
Samen Energiek
Nieuws
Contact


Introductie

NME staat voor natuur- en milieueducatie. Stichting NME verricht haar educatieve activiteiten in Regio Alkmaar vanuit onze hoofdvestiging aan de Bestevaerstraat 2. Wij doen dat veelal op locatie, omdat we met onze programma's zo dicht mogelijk bij de natuur en de praktijk willen aansluiten. Zo verzorgen we educatieprogramma's op scholen, maar ook bijvoorbeeld in de Rekerhout. Voor onze missie en visie lees verder>

De Stichting NME Regio Alkmaar heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die een donatie doen of een gift schenken, het betreffende bedrag kunnen aftrekken van de belasting lees verder>

Groen Doen

Met onze educatieve Groen Doen programma’s voor basisschoolleerlingen over natuur, milieu en duurzaamheid, willen we kinderen spelenderwijs de natuur leren ontdekken en hen bewust maken van de keuzes die nodig zijn om zuinig en duurzaam met de natuur om te gaan. Basisscholen in Alkmaar mogen kosteloos vier activiteiten per jaar boeken. We hebben verschillende activiteiten voor de groepen 3 tot en met 8.
Voor een overzicht van onze activiteiten, kunt u kijken onder het kopje Groen Doen.

Duurzaam Werkt

Cliënten van GGZ Noord Holland Noord en mensen die niet makkelijk aan een baan kunnen komen, zoals 50+, huisvrouwen (herintreders) en jongeren, kunnen bij ons een bijdrage leveren aan duurzame initiatieven. We doen dit om mensen werkervaring en structuur te bieden en daarnaast passen de initiatieven goed binnen onze doelstelling om steeds meer een Duurzaamheidsknooppunt te zijn.
Voor een overzicht van onze projecten, kunt u kijken onder het kopje Duurzaam Werkt.

Samen Energiek

We werken samen met andere organisaties aan initiatieven die stroken met onze missie en visie. We willen hiermee de krachten bundelen en een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. We werken samen met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), Stichting WonenPlus Alkmaar en Alkmaar Energie.
Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Samen Energiek.

Sponsoren en donateurs

Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt door sponsoren en donateurs. Wij verwelkomen onze nieuwste sponsor: www.gereedshop.nl


 

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Hendrik Groot (06-51868317 of via info@nmealkmaar.nl) of eerst de informatie bekijken over onze ANBI status.

Postadres:
Postbus 3001
1801 GA Alkmaar

Bezoekadres:
Bestevaerstraat 2
1813 PA  Alkmaar

T: 072 - 5822721
M: B.g.g. 06-51868317
E: info@nmealkmaar.nl