Home
NME activiteiten
NME Repair
Samen Energiek
Nieuws
Contact


Groene kinderen

Groene kinderen is een initiatief om kinderen te leren dat afval niet bestaat. Als je afval goed scheidt, kan het gebruikt worden om nieuwe dingen mee te maken. Door afval opnieuw te gebruiken hoeven er minder bomen gekapt te worden en olie gewonnen te worden om alle spullen te maken. Op deze manier sparen we de natuur en gaan we op een goede manier met de wereld om! NME Regio Alkmaar wil met het programma Groene Kinderen zoveel mogelijk basisscholen afvalvrij krijgen. Als de school geen “restafval” meer heeft, krijgt de school het logo van afvalvrije school.
De activiteiten voor een afvalvrije school zijn gekoppeld aan de afvalhiërarchie van 1) voorkomen en beperken van afval; 2) hergebruiken; 3) recyclen en 4) veilig verwijderen / verbranden.

'Groene kinderen' is ontwikkeld in samenwerking met Wim van Veen.

Adres:
Bestevaerstraat 2
1813 PA  Alkmaar

T: 072 - 5822721
E: info@nmealkmaar.nl

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Wordt vrijwilliger